FAB – חברות חוצה גבולות, עוזרת לצעירים גרמנים, ישראלים ופלסטינים להפוך ל"מובילי שלום". המטרה היא להגיע להבנה עם "האחר", לראות את הקונפליקט איתו, דרך עיניו, וכך למצוא גישה שיש בה גם אמפטיה וגם כבוד אמיתי. תהליך זה הוא לעיתים כואב ומאתגר ודורש תמיכה וליווי מתאימים. כשהוא מצליח, הוא פותח הזדמנויות לצמיחה אישית ולחברות מעבר לגבולות. בעבר הצלחנו לאפשר צמיחה וחברות שכזו. FAB מקדמת שלום דרך הבנה הדדית ושינוי אישי.

 

באוקטובר 2003, עורכת דין פלסטינית צעירה ביצעה פיגוע התאבדות במסעדה בחיפה שהיתה מנוהלת בידי יהודי וערבי. היא ביקשה לנקום על מותו של אחיה שנהרג אל מול עיניה על ידי חיילים ישראלים. רבים נהרגו ונפצעו. יום אחרי הפיגוע חיילים ישראלים הרסו את ביתה של מבצעת הפיגוע. בעקבות הזעזוע לאחר אירוע זה התחילו מייסדי FAB לפעול ליצירתו של האירגון כסימן של תקווה וסיכוי להבנה הדדית ולפיוס אל מול המעגל האכזרי של אלימות ונקמה, קורבן ומקרבן. מאז, דרך פגישות וסמינרים, FAB  הפכה לרשת של פעילים למען שלום בפלסטין/ישראל ובאירופה.